Kalmartrissan är namnet på en svensk jojo, tillverkad i bok och i ett stycke.. Namnet har den fått fran Kalmar, då fabriken som tillverkar jojon är belägen 35 km från staden.

Då vi har tillverkat jojon sedan 1932, tror vi den är den mest långlivade jojo i världen!