Stick in a sharp obejct into the string Stick in ett vasst föremål i snöret

 

 

Pull up, "opening" the string Dra upp så snöret "öppnas"
Open more, so you can slide string over one side of the yo-yo Öppna mer, så du kan få snöret över den ena sidan av jojon
Slide string over yo-yo Sätt snöret över ena sidan
Pull string, and twist yo-yo so tha string goes back to the original condition Dra åt snöret, och snurra jojon så snöret tvinnar ihop sig igen